Ställ in siktet – vi lär dig att sikta rätt!

2017-07-31

Går utslagen alltid till höger? Drar puttarna jämt åt vänster? Då kan det idé att kontrollera siktet. Sweet spot stories lär dig hur du siktar rätt.

Om du upplever en viss ”skevhet” i ditt golfspel är det läge att kontrollera hur du siktar. Det spelar nämligen ingen roll hur långt du kan slå, hur bra sving eller grym bollträff du har om du ändå inte kan sikta rätt.

Det vanligaste felet vi amatörer gör är att vi siktar in oss mot målet utifrån uppställningsposition. Fötterna siktar då med största sannolikhet till höger om målet (om du är högerspelare), vilket gör att kroppen är stängd mot målet. Det kan resultera i att bollen antingen går skarpt till vänster, eller blir skuren och går ordentligt till höger.

Att man ställer upp sig till höger om målet, om man utgår från fötternas position, har med synvinkeln och det långa avståndet till målet att göra. Ögonen lurar dig helt enkelt att du siktar rätt! Du måste vara square mot målet med såväl klubbhuvudet som fötterna och kroppen.

Hitta en siktrutin 

Att ha en bra rutin vid uppställningen är A och O. Nyckeln är att hitta en enkel rutin som fungerar och som du kan lita på och sedan konsekvent hålla fast vid den.

Ställ dig en bra bit bakom bollen, se hålet och varifrån du vill slå ditt nästa slag. Ta ut ett delmål/siktmärke cirka 30 cm framför bollen som du sätter ner klubban square mot, ställ sedan upp fötterna och därefter kroppen efter hur klubban är riktad.

Blir du osäker och det känns ”fel” när du väl ställt upp dig till bollen är det bästa att börja om från början. Försök inte att korrigera på plats utan avbryt, gå ifrån bollen och gör om hela rutinen. Du måste känna dig trygg och säker på slaget och på vart du ska någonstans.

Med tiden lär man också känna sin naturliga bollbana. Det gör det lättare att veta hur man till exempel bör sikta under blåsiga dagar för att utnyttja vinden på bästa sätt. Även ens dagsform kan påverka; vissa dagar siktar man helt enkelt bättre eller sämre än andra, eller har dålig tajming vilket påverkar bollbanan. Den bästa spelaren är den som kan avgöra sin dagsform och spela därefter. För det som golf i slutändan handlar om är ju att få bollen dit man vill!

 

Sikta rätt från tee

 • Studera hålet. Tänk efter varifrån du vill slå ditt nästa slag, vilket nödvändigtvis inte behöver vara utifrån banarkitektens idé om hur hålet ska spelas eller efter hur fairwayen är klippt.
 • Riskkalkylera. Se hålet och dess landningsytor och ta hänsyn till eventuella hinder på höger/vänster sida. Tänk att det ska vara ungefär lika mycket risk åt båda hållen så att du har råd att göra en miss. Ta med i beräkning att du kan tänkas slå en slice eller hook.
 • Välj spelstrategi. Bestäm dig för en spelstrategi beroende på hur mycket risk du vill ta och sikta utifrån den.
 • Ta ett siktmärke. Bestäm var du vill att bollen ska landa och placera mentalt ut en orange kon där. Ta sedan ut ett siktmärke 30 cm framför bollen som linjerar mot den tänkta konen.
 • Ta greppet i luften. Sätt klubbladet vinkelrätt mot siktmärket, placera därefter ut fötterna och ta din stans. Det är viktigt att alltid sikta in klubban innan du riktar in kroppen eftersom det annars är lätt att sikta för mycket höger om målet (om du är högerspelare). När du har tagit din stans, stäm av mot slutmålet, lita på att du siktar rätt och slå.

Sikta rätt vid inspel

 • Ha samma strategi som vid ditt utslag och bestäm varifrån du vill slå ditt nästa slag/putt. Tänk ut vad som är bästa linjen för dig att komma in till/på green.
 • Scanna av greenområdet. Vad finns det för eventuella hinder? Var är det lättast att landa bollen och få den att stanna? Är greenen ondulerad? Hur du väljer att spela in på en green styrs mycket av din kapacitet och ambition. Utgå från din handicap och hur många slag du idealt ska klara hålet på. En medelgolfare behöver kanske inte ta så mycket hänsyn till flaggplaceringen utan istället se till att komma in ”säkert” på green för att sedan ha chans till en två-putt och gå på sin handicap för hålet.
 • När du har bestämt varifrån du vill slå ditt nästa slag/putt, sätt ut din ”mentala kon” och gör din siktrutin.

Sikta rätt på och runt green

 • Läs av hela greenen direkt när du kommer upp på den och försök att få en helhetskänsla. Utgå från att greenen är designad för att förvilla dig.
 • Se putten från sidan (från boll till hål) för att få en känsla för längden och hur hårt du behöver slå den.
 • Ställ dig bakom bollen och se linjen. Föreställ dig greenen som ett rutnät och hur bollens tänkta väg mot hålet kommer att gå. Ta ut ett delmål längs linjen samt ett siktmärke 30 cm framför bollen.
 • Sätt ner puttern vinkelrätt mot siktpunkten, ställ därefter ut fötterna och ta din stans. Stäm av mot delmålet längre fram innan du slår putten.
 • Puttningsteknik är väldigt individuellt men försök att ha en enkel rutin som du genomför konsekvent.

Sikta vid lutning

 • Om bollen ligger i lutning påverkar detta hur du bör sikta. Här spelar dock känsla och kreativitet en större roll än om bollen ligger plant.
 • En grundregel är att bollen svänger åt samma håll som det lutar. Har du således bollen nedanför fötterna kommer den att skruva sig åt höger om du är högerspelare och åt vänster om du är vänsterspelare. Detta är som sagt en grundregel och du bör därför testa hur just din sving och bollbana påverkas av olika lutningar.
 • Ett alternativ till att anpassa siktet efter lutningen, höger eller vänster, är att satsa på att slå ett rakt slag genom att variera baksvingen, flack eller brant. Ett flackt svingplan motverkar slicade skruvar medan ett brant svingplan motverkar hookade skruvar.
 • Ligger bollen i sidolutning (uppförs- eller nedförsbacke) är det viktigt att försöka hålla axlarna parallella med marken. Här påverkas inte siktet i samma utsträckning som om bollen ligger nedanför eller ovanför fötterna, om möjligen höjden vilket i sin tur påverkar längden på slaget. I nedförsbacke placerar du bollen mot den bakre foten, vill du få upp bollen i luften bör du välja en klubba med mer loft. Ligger bollen i uppförsbacke placerar du bollen mot den främre foten, välj en klubba med mindre loft om du vill hålla nere bollen och få mer längd i slaget.

 

Foto: Jacob Sjöman, Sjöman Art

 

No Comments

Leave a Reply