Menabler

Alla människor kan vid olika tidpunkter i livet behöva någon att samtala med, en person som kan ge vägledning, råd och uppmuntran när det är dags att göra en förändring. Det kan handla om att man vill avancera i karriären, göra verklighet av en idé, växa som individ, eller utveckla sitt ledarskap eller företagande.

Men utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet. Trots att vi många gånger drivs framåt av en vilja och en längtan är det samtidigt inte ovanligt att någonting håller oss tillbaka. Då kan ett kvalitativt opartiskt stöd bli den hjälp som behövs för att du ska hitta rätt riktning och ta de steg du behöver ta för att komma närmare målet.

Mentor, coach, rådgivare, konsult, samtalspartner – i dag florerar en rad titlar för det externa ”bollplanket”. Det kan vara svårt att veta vad det är för skillnad. I själva verket finns det inte en klar och tydlig definition. Det är snarare större likheter än skillnader mellan dessa roller. Det de framför allt har gemensamt är att de använder samtalet som redskap. Jag tar sedan en tid tillbaka uppdrag inom person- och verksamhetsutveckling. Jag har valt att kalla denna roll menabler, bildat av de engelska orden meaning/motivation och enablement/engagement. då det i min roll ingår delar av alla begrepp.

Som menabler hjälper jag dig genom en strukturerad och formaliserad metod och aktivt lyssnande och frågeställande, att identifiera behov och problemområden och omvandla dessa till möjligheter. Jag stöttar dig i din förändringsprocess, delar med mig av mina erfarenheter – både framgångar och motgångar – min kunskap och mitt nätverk. Vi skaffar oss en gemensam överblick över din situation i dag, dina styrkor och svagheter, och sätter mål på kort och lång sikt. Ett vanligt upplägg är att vi träffas regelbundet vid minst fem tillfällen över en tidsperiod. Ramen för hur och när vi ska träffas bestämmer vi tillsammans så att det passar dina behov och önskemål.