Anlägg din egen green

2017-09-06

Välj plats, börja gräv och sätt frö. Snart nog kan du ha en alldeles egen putting green hemma på tomten. Så här gör du!

Golfsäsongen  börjar närma sig sitt slut. Kanske är du nöjd med ditt spel, kanske inte. Oavsett vilket så önskar du säkert att puttningen hade gått lite bättre. Det är ju ofta på greenen man tappar sina slag.

Men handen på hjärtat, hur ofta ställer du dig på övningsgreenen? Kanske skulle putträningen ske oftare om du hade en egen green runt knuten – på din egen tomt.

Att ha en alldeles egen putting green hemma i trädgården är faktiskt en fullt realiserbar dröm. Det som krävs, förutom kunskap och pengar, är förstås ett lämpligt markområde. Ytan måste också ha stor tillgång till ljusinsläpp och där luften har möjlighet att rotera. Morgonsol är särskilt viktigt så att greenen har möjlighet att torka upp tidigt på dagen.

Ytan bör vara minst 300 kvadratmeter (en normal golfbanegreen ligger mellan 400-600 kvm). Detta för att puttningen ska bli meningsfull så att du kan putta från olika håll och även träna längre puttar. Genom att inte göra greenen för liten säkerställer du också att du kan flytta hålkoppen/-rna så att du sprider på slitaget, samt att greenen kan utnyttjas även om vissa delar skulle drabbas av problem som svampangrepp eller liknande. Ur dräneringssynpunkt bör greenen helst ligga så högt som möjligt.

När platsen väl är vald är det dags att göra den arkitektoniska planeringen – det är nu det riktigt roliga börjar! Förutom storleken bör du fundera på vad du vill kunna använda greenen till och om den ska vara ondulerad eller platt. Du måste också tänka på att anlägga den så att den blir lättåtkomlig ur skötselhänseende.

När det kommer till gräs finns det egentligen bara två sorter som är realistiska att välja mellan oavsett vilken klimatzon man bor i. I Sverige är det till 99 procent rödsvingel eller krypven man använder. Dessa grässorter tål nedklippning, slitage och vårt klimat. Ett tips är att ta hjälp av ett professionellt fröföretag för att hitta rätt gräsfrö.

Vill du ha en färdig yta direkt är gräsmatta på rulle ett alternativ. Det är en smaksak och en kostnadsfråga. Frö till en 300 kvadratmeter stor green kostar max ett par tusen kronor medan färdigt gräs till samma yta kostar cirka 15 000 kronor. Ytterligare ett alternativ är förstås konstgräs, som under senare år har fått stort genomslag inte minst inom fotbollsvärlden. Numera är kvaliteten på konstgräs så pass bra att det mer eller mindre är jämförbart med vanligt gräs. Fördelen är att underhållskostnaderna är låga och att du har en bra green att putta på året runt, så länge det inte är snö.

Frågar du någon greenkeeper så vet du säkert redan vad de förordar: naturgräs. Konstgräs kräver förvisso mindre skötsel (det är dock inte underhållsfritt) men du tappar i gengäld den härliga naturliga greenkänslan!

 

Fakta/De olika stegen

Så här går du tillväga: 

 1. Välj plats. Läget bör vara så högt som möjligt, ha mycket morgonsol (gärna söderläge) och tillräckligt stor yta.
 2. Planera greenens utseende, storlek och ondulering.
 3. Välj grässort utifrån jordart, klimatzon och hur mycket tid du vill lägga ner på skötsel. Konstgräs är ett bra alternativ då det inte kräver lika mycket underhåll.
 4. Torva bort befintligt gräs.
 5. Ta fram spaden och börja gräv. Terrassbotten bör vara ca 40 cm djup. På denna läggs en dräneringsbädd bestående av ca 10 cm tjockt lager dräneringsgrus, samt eventuellt dräneringsrör och bevattningssystem.
 6. Nu är det dags att lägga på växtbädden, minst 20 cm sand- och mullblandning. Därefter ska greenytan packas och jämnas till ordentligt. Har du valt konstgräs är det också dags att gräva ut för hålkoppar och gjuta dessa på plats.
 7. När temperaturen når 10-15 plusgrader (april-maj) är det dags att så.
 8. Nu behövs regelbunden gödsling, dressning, vattning och klippning, samt förstås hålkopp(-ar), flaggstång och flagga.
 9. Greenen är klar och förhoppningsvis bestående av grässtrån. Sätt igång och putta!

 

Fakta/Nödvändig utrustning

Den här utrustningen bör du investera i. Annan utrustning kan du nöja dig med att hyra av professionella gräsyteskötseluthyrare: 

 • Cylinderklippare, en begagnad kostar ca 10 000-15 000 kr.
 • Gallervält för att mylla ner gräsfröna i olika riktningar.
 • Grep för luftning.
 • Gödselspridare för fast eller flytande form.
 • Hålborr för att kunna flytta hålplacering.
 • Utrustning för bevattning.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply